Noe de fleste med begynnende gjeldsproblemer gjør er å forsøke å få skattetrekket lavest mulig ned, selv om dette kan medføre restskatt. Dette hjelper der og da, men smellen kommer gjerne på et senere tidspunkt når de må betale restskatt fremfor å få penger igjen på skatten.

Det å justere skattekortet er også noe du bør vurdere når du har havnet i så alvorlige gjeldsproblemer, at du er i ferd med å få et utleggstrekk eller allerede har fått dette. Namsmannen tar nemlig ikke stilling til om skattetrekket du har er riktig eller ikke, de forholder seg bare til det som er fastsatt og beregner ut ifra dette hvor mye du skal ha i utleggstrekk etter at det er tatt hensyn til nødvendige boutgifter og livsopphold til deg og din familie.

Poenget med denne artikkelen er at dersom du får penger igjen på skatten, så fanger namsmannen normalt ikke dette opp og du vil ofte få skattepenger til gode utbetalt selv om du har et løpende utleggstrekk. Dette kan bli en kjærkommen ekstrautbetaling i en periode hvor du ellers må forholde deg til de tøffe livsoppholdssatsene.

Du vil med andre ord normalt få utbetalt skattepenger til gode selv om du har utleggstrekk via namsmannen.

Det kan derfor «lønne seg» å øke skattetrekket, slik at du får en slik ekstra utbetaling en gang i året. Dog medfører det at den misligholdte gjelden nedbetales tilsvarende mindre og tar lengre tid å bli kvitt, samt at det gjerne påløper mer i renter og eventuelle andre omkostninger.

Det kan tas utlegg i skattepenger til gode, men det skjer sjeldent via namsmannen.

Vær oppmerksom på at skattepenger på ingen måte er fredet fra at det kan tas beslag i dette ved utleggsforretning. Dersom det skal avholdes en utleggsforretning mot deg akkurat rundt tiden for utbetaling av skattepenger, så kan du i teorien risikere at namsmannen fanger opp dette og tar utlegg i skattepenger til gode, men vi har ikke hørt at dette har skjedd.

Dersom du har gjeld til det offentlige derimot, så fanges dette automatisk opp mot de fleste kravstyper, og du vil ikke få utbetalt skattepengene som heller går til dekning av det aktuelle offentlige kravet.

Nå er det ingen direkte krise dersom du ender opp med en restskatt i en slik situasjon. Ved tvangsinndrivelse av restskatt så har dette høyere prioritet enn krav som kreves inn via namsmannen. Dette betyr at dersom det ilegges et påleggstrekk på forfalt restskatt så skal dette prioriteres og vanlige utleggstrekk ilagt av namsmannen. Det betyr at pågående utleggstrekk vil bli satt i bero av namsmannen mens trekket for å dekke skattepengene løper. Dette skjer normalt automatisk da skatteetaten sender melding til namsmannen om at de igangsetter et trekk med bedre prioritet, men det er viktig at du følger med på posten din for å forsikre deg om at dette faktisk skjer.

Tvangsinndrivelse av restskatt medfører imidlertid at det påløper gebyrer. Et råd vi kan gi er at du selv kontakter Skatteetaten når restskatten er forfalt til betaling og opplyse at du ikke kan betale den da du allerede har et løpende utleggstrekk, men at du er villig til å gå med på et frivillig lønnstrekk. Da vil dette fortsatt få prioritet foran utleggstrekk via namsmannen, men du slipper at det påløper ekstra gebyr ved utleggsforretning.

Juster skattekortet med måte.

Tanken bak muligheten til å justere skattetrekket sitt via skatteetaten sine nettsider, er at du skal få et skattetrekk som er mest mulig riktig i forhold til din inntekt og dine fradrag. Det er ikke lov å bevisst oppgi feil tall for å få et feil skattetrekk, men det sier seg selv at det ikke alltid er like enkelt å vite nøyaktig hva summene vil bli på slutten av året. Du forventer kanskje at du får jobbet mye mer overtid enn det du ender opp med til slutt.

Ellers sier det seg selv at det er mer alvorlig å justere skattekortet feil slik at du ender opp med å betale for lite skatt, enn at det fører til at du betaler for mye skatt. Du kan nok med andre ord ta høyde for ganske mye overtid som muligens ikke blir en realteet, når du justerer skattekortet.

Du kan justere skattekortet etter at det er fastsatt utleggstrekk og dermed på trekket justert ned.

Det anbefales å justere skattetrekket før det avholdes en utleggsforretning slik at du slipper mest mulig plunder.

Dersom skattetrekket derimot justeres etter at det allerede er nedlagt et utleggstrekk via namsmannen, så har du full mulighet til å klage på utleggstrekkets størrelse på grunnlag av det nye og høyere skattetrekket. Det er utenfor namsmannens kompetanse å vurdere om skattetrekket er riktig eller ikke, men dersom det fremstår helt vilt så kan du risikere at namsmannen kontakter skatteetaten og ber dem kontrollere om det er hold i det som er lagt til grunn for skattekortet ditt.